Kompresori

Kompresor i njegove vrste

Kompresor i njegove vrste

Kompresori za vazduh namenjeni su postupku kompresije koja je postupak sabijanja materije odnosno vazduha pod pritiskom. Vazduh se komprimuje odnosno sabija i na taj način se stvara sila i energija

Tehnologija podrazumeva sabijanje vazduha u boce pod velikim pritiskom na osnovu se čijeg kontrolisanog ispuštanja može vršiti napajanje i pokretanje čitav set pneumtski alata i opreme. Dakle, to je uređаj koji pretvаrа električnu energiju u kinetičku energiju pritiskа koji se potom koristi kao pokretač. Kompresori mogu biti uljni ili bezuljni u smislu tehologije rada. Uređaji koji su bezuljni imaju oznaku OF (oil free) dok svi drugi kompresori nemaju tu oznaku što znači da su uljni. Bezuljni kompresori se uglavnom koriste u tehnologiji gde je neophodan visok nivo kvaliteta vazduha kao što je prehrambena industrija ili farmaceutska industrija. Kod uljnih kompresora se koriste predgrupe koje sadže filter i regulator pritiska. U zavisnosti od namene ovi uređaji mogu biti manji odnosno sa manjom posudom za komprimovanje, manjim protokom vazduha i manjim radnim pritiskom ili veći za zahtevnije potrebe kod koji se boce za vazduh kreću i do 500. Maksimlani radnim pritisak kreće se i preko 10 bari i uz značajan kapacitet protoka vazduha. Kompresori se koriste za napajanje ručnih alata kojise nazivaju pneumatski ali veoma često i kao deo sistema za proizvodnu, pakovanje i slične fabričke aplikacije. Pneumatski alati našli su široku primenu kod profesionalnih aplikacija ali i u privatnoj upotrebi pre svega jer su, zbog samog sistema rada, mnogo manje podložni kvarovima a snaga je veća.

Kompresori su bučne mašine, i većina njih pravi buku od 80-95 decibela. Ova buka je neprijatna i štetna za zdravlje, i tipično podseća na buku motorcikla ili motorne testere. Oštećenje sluha se javlja posle 50tak minuta provedenih pored kompresora koji neprestano radi. U malim amaterskim radionicama, kompresor često radi samo par minuta, i nije štetan po sluh.

Naši serviseri su stručno opremljeni za kvalitetno, brzo i efikasno otklanjanje kvarova i defekata vezanih za kompresore i kompresorsku opremu. Servis, bilo preventivni ili havarijski, je nešto čemu pristupamo jako ozbiljno. Naša terenska servisna služba je uvek spremna da na Vaš zahtev interveniše u najkraćem mogućem roku.

Vijčani kompresori
Vijčani kompresori

svi proizvodi

Klipni kompresori
Klipni kompresori

svi proizvodi

Booster kompresori
Booster kompresori

svi proizvodi

Potreban vam je
novi kompresor? Serviser?

Pozovite nas!